Ontruiming in geval van calamiteiten

In geval van calamiteiten zou het kunnen gebeuren dat we moeten ontruimen.
Hiervoor is een plan gemaakt.
Dit plan wordt jaarlijks geoefend met leerlingen en medewerkers en waar nodig vervolgens bijgesteld.

Als wij ontruimen in geval van calamiteit worden de hulpdiensten gewaarschuwd.
Verschillende lokalen gaan naar verschillende verzamelplaatsen buiten de school.
Wanneer wij niet terug kunnen naar de school, verzamelen we in de kerk en worden ouders gewaarschuwd.
De directie, of indien de aanspreekpersoon van de dag, heeft de leiding over de ontruiming. Herkenbaar aan het gele hesje.

Klik hier voor het algemene ontruimingsplan.

Klik hier voor het ontruimingsplan per lokaal.

Klik hier voor de plattegrond van de verzamelplaatsen.
(plattegrond van Aeresteijn is niet actueel, in de school is een actuele plattegrond)
 

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline