Aanmelden van uw kind

Klik hier voor een powerpoint met daarin  informatie voor ouders van nieuwe kleuters.

In het schooljaar 2020-2021 organiseren we op woensdag 24 maart 2021 een informatie-avond voor ouders van bijna 4-jarigen.

19.30 uur digitale inloop, de avond start om 20.00 uur. U maakt kennis met directie, kleuterleerkrachten, ouders van de ouderraad en medewerkers van Stichting Kinderopvang Liemeer.
Wij geven u informatie en u kunt in kleine groepen alle vragen stellen aan medewerkers van ons Integraal Kind Centrum.
Vrijdag 31 maart bent u tussen negen uur en elf uur van harte welkom voor een rondleiding door de school. Leerlingen van groep acht leiden u in kleine groepen rond.

Natuurlijk mag u ook altijd contact opnemen met de school om een aparte afspraak te maken.

Aanmeldingsprocedure kinderen van 4 jaar en ouder
 • De gemeente informeert alle ouders van leerlingen, die in het komende jaar vier jaar worden, over alle informatie-avonden en inloopochtenden van alle scholen in Nieuwkoop.
 • U als ouders en/of verzorgers kunt ook zelf contact zoeken met de school.
 • Onze school verstrekt indien - mondeling/schriftelijk - informatie. Er kan een afspraak gemaakt worden met directie en/of de kwaliteitscoördinatoren.
 • De ouders en/of verzorgers melden het kind schriftelijk aan met een formulier 'intentie tot aanmelding'.
 • De directie beoordeelt de intentie tot aanmelding (kunnen wij de zorg beiden die uw kind nodig heeft).
 • Indien van toepassing (bv bij verhuizing) dient een onderwijskundig rapport van de vorige basisschool aanwezig te zijn. Tot zolang vindt een zogenaamde intentie-inschrijving plaats.
 • De directie gaat akkoord met de inschrijving, of de directie informeert bij weigering van inschrijving (bv als wij denken dat we uw kind niet de zorg kunnen geven die het nodig heeft) u als ouders en het college van bestuur. Mocht dat het geval zijn dan zullen we u proberen te begeleiden naar een andere passende vorm van onderwijs.
 • De kwaliteitscoördinator onderbouw nodigt u als ouders uit voor een intakegesprek
Voorwaarden toelating van kind met lichamelijke en/of geestelijke handicap
 • Uw kind moet in principe afkomstig zijn uit het voedingsgebied (Langeraar, Korteraar en/of Papenveer.
 • U als ouders en/of verzorgers moet bereid zijn voor uw kind extra hulp of financiële middelen aan te vragen.
 • U moet als ouders en/of verzorgers in staat zijn om in voorkomende gevallen ondersteuning te bieden (thuis en/of op school) of dit te kunnen organiseren.
 • Er moet regelmatig overleg tussen u als ouders en/of verzorgers en onze school gerealiseerd kunnen worden.
 • We moeten in gezamenlijkheid kunnen en willen onderzoeken of onze school de juiste plaats is voor uw kind. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:
  - directeur
  - kwaliteitscoördinatoren
  - derden
 • We evalueren ieder halfjaar of er nog sprake is van welbevinden bij uw kind; of er sprake is van voldoende ontwikkeling en of de draaglast van de zorg voor uw kind in verhouding is tot de draagkracht.
Aanmelding van kind met lichamelijke en/of geestelijke handicap
 • U als ouders en/of verzorgers zoekt contact met de school
 • De kwaliteitscoördinator belegt een bijeenkomst, waarbij de ouders en/of verzorgers, interne begeleiders, eventueel ondersteuners vanuit het samenwerkingsverband; gewenste vertegenwoordigers van andere instanties  en directeur aanwezig zijn; tijdens deze bijeenkomst komt aan de orde:
  1. Toelichting van u als ouders en/of verzorgers over de aard van de handicap en de zorg die nodig is.
  2. Het overleggen en bespreken van gegevens van derden (instanties, onderwijskundig rapport e.d..
  3. Evt. aanvraag Leerling Gebonden Budget bij het Regionaal Expertise Centrum en de mogelijkheden van begeleiding.
  4. De mogelijkheden van begeleiding vanuit de schoolorganisatie.
  5. Voorwaarden vanuit de schoolorganisatie om te kunnen doen wat goede is voor uw kind.
  6. Verwachting van de ouders en/of verzorgers over de nabije toekomst van het kind.
  7. Procedure toelating en begeleiding.
  8. Afspraken inzake het vervolgtraject (zoals regelmatige evaluatie).
 • De directie en kwaliteitscoördinatoren nemen een besluit over de eventuele toelating.
 • De directie accordeert de eventuele inschrijving.
 • De directeur informeert bij evt. weigering van inschrijving het college van bestuur.
 • De directeur informeert u als ouders en/of verzorgers over het besluit.
 • Waar kan geven we dan adviezen over ander passend onderwijs.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline