Luizenprotocol De Poel
We volgen de richtlijnen van het RIVM: https://www.rivm.nl/hoofdluis . 


Heeft u als ouder luis geconstateerd?

Luis in je haar? Kammen maar!

De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

Regelmatige controles zorgen ervoor dat een snelle behandeling mogelijk is.  Zo blijven kinderen elkaar niet besmetten. 

Hieronder vindt u ons stappenplan.

Stap 1
Neem contact op met de school (directie of administratie) en start dezelfde dag met de behandeling.

Stap 2
De directie of de administratie stelt de leerkracht(en) op de hoogte.

Stap 3
De leerkracht licht de ouders in van alle kinderen van de groep.

Stap 4
De werkgroep hoofdluis wordt door de coördinator luizenwerkgroep op de hoogte gesteld.
Zij controleert op de eerstvolgende woensdag na de melding de betreffende
groep en de groepen met broertjes of zusjes.
Hercontrole na twee weken.

Stap 5
Als  er hoofdluis wordt geconstateerd wordt dit met het kind en de leerkracht besproken.
(Het hebben van luis wordt regelmatig in de klas besproken  en is geen taboe).

Stap 6
De kinderen blijven op school. Dit is conform de meest recente richtlijnen van het RIVM.
Hoofdluizen lopen alleen over bij direct hoofd tegen hoofd contact.

De kinderen mogen op school blijven maar wij kunnen er niet extra op letten dat kinderen niet met de hoofden tegen elkaar aankomen en ook gaan we gewoon gymmen als dit op het rooster staat. De leerkracht informeert die dag de ouders van de betreffende leerling.
De leerkracht informeert die dag ook alle ouders van de klas, uiteraard AVG proof.

Stap 7
De ouders behandelen hun kind nog diezelfde dag. Behandelen is kammen.Stap 8
In de eerstvolgende ouderinformatie volgt een bericht over de status van hoofdluis op
school (actie werkgroep luizen).Wat doet school:
Elke woensdag na de vakantie komen ouders van de werkgroep hoofdluis controleren in de klas. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, wordt dit bij de coördinator van de luizenpluisouders gemeld. Zij licht de leerkracht en het managementteam in.  

De kinderen blijven bij het vinden van neten en zelfs bij levende luizen gewoon op school. Dit is conform de meest recente richtlijnen van het RIVM.
De groepsleerkracht informeert die dag de ouders van de betreffende leerling(en).
De leerkracht informeert die dag ook alle ouders van de klas.


Kort gezegd:
 Luis in je haar ... kammen maar! En je hoeft er niet voor thuis te blijven.
En voor de volledigheid:  
De luizenzakken die wij in de klassen gebruiken, worden gebruikt als opbergzakken van alle spullen. Deze zijn niet werkzaam tegen luizen. Als een zak stuk is, kunt u dit aangeven bij juf Hester, zij zorgt dan voor een (gratis) nieuwe opbergzak. Aan het eind van groep 8 gaan de zakken mee naar huis.   

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline