Voorkoming lesuitval

Wij zullen er alles aan doen om lesuitval te voorkomen.

We hebben hier afspraken over vastgelegd.

Wanneer een leerkracht ziek is proberen wij de vervanging zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Uitgangspunt één is dat wij als school zo goed als mogelijk zorgen voor continuïteit van onderwijs in geval van ziekte, kinderen worden zo min mogelijk naar huis gestuurd.  

Uitgangspunt twee is daarbij dat de overige teamleden niet onverantwoord overbelast worden.  

Als een leerkracht ziek wordt of om een andere reden afwezig moet zijn vragen we altijd eerst een invaller aan bij onze vervangerspool RTC Cella. 
Vaak horen we pas op het allerlaatste moment of een invaller gevonden is of niet. 

We proberen zo tijdig mogelijk de afwezige leerkracht aan ouders kenbaar te maken. 

Als er ver van tevoren bekend is wie de vervanger is dan wordt dat gecommuniceerd via de ouderinformatie op vrijdag. 

Als RTC Cella geen vervanger kan bieden dan wordt gevraagd of er iemand van het eigen personeel extra wil en kan werken.  
Eventuele kosten voor kinderopvang worden vergoed. 
Wie mogen voor een enkele dag invallen, wie niet: 

  • Het is toegestaan om lerarenondersteuners en leraren, die nog in opleiding zijn in te zetten op voorwaarde dat het niet om structurele vervanging gaat en de opleiding van deze mensen niet ernstig belemmerd wordt.  

  • Er worden geen onbevoegde ouders ingezet als invalkracht. Ouders met een lesbevoegdheid zijn van harte welkom als invalkracht. 

  • De leerkrachten die die dag ingezet zouden worden op werkdrukvermindering en schoolkracht zal een groep vervangen waar de leerkracht onverwachts ziek is. De leerkracht die die dag eigenlijk vervangen zou worden om andere taken te doen houdt zijn dag tegoed. 

  • Directeuren en intern begeleiders zijn niet beschikbaar voor vervanging. 

 

2023-2024:
Ziekte en vervanging 2023-2024.pdf

 

 

Binnen WIJdevenen is beleid gemaakt op vervanging van zieke leerkrachten en dit is ter instemming naar de GMR gegaan. 

  

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline