Nieuwbouw

Op dit moment zitten wij met het hele kindcentrum in de tijdelijke huisvesting aan De Sportlaan 19-20-21.

Op 7 juli hebben we de sleutel van ons oude gebouw aan de Langeraarseweg overhandigd aan de gemeente Nieuwkoop.
Vanaf dat moment beheert de gemeente het gebouw.
Wat er nu nog loopt is het vleermuizenonderzoek (vierde meting). Vleermuizen zijn beschermd en als zij in de spouwmuren overwinteren of de spouw gebuiken als kraamkamer moeten de dieren met rust gelaten worden en kan de sloop uitgesteld moeten worden.

Als er geen vleermuizen worden aangetroffen, start de sloop in kwartaal vier van dit jaar.
proces en globale planning IKC Langeraar (1).docx

Procesplanning:
10.3 Planning Kindcentrum de Poel - Vink Bouw.pdf 

Al onze plannen zijn gestart met een koersvisie en een daarop gebaseerd programma van eisen.
Koersplan V3 AS.pdf

Toen volgde op politiek niveau de locatiekeuze voor de nieuwbouw gebaseerd op het advies van de doprsraad. van Langeraar en Papenveer.
https://rondomdeplassen.nl/

Vervolgens kwam er een stedenbouwkundig kader:
stedenbouwkundig kader Kindcentrum De Poel Langeraar.pdf

Uitwerking van programma van eisen en de keuze voor een architect.
Later ook van de aannemer en de technisch installateur die in een bouwteam intensief samenwerken.
omwonendeavond_4apr'23.pptx
Alle betrokkenen worden goed geïnformeerd en geraadpleegd., zowel voor de school als de omgeving rond de school.
SO presentatie Schooltuin IKC De Poel_MXT_Langeraar_20230126-mailversie.pdf

De gemeente informeert via de haar gebruikelijke kanalen via nieuwsbrieven.
nieuwsbrief IKC Langeraar.pdf

De nieuwsbrief van mei:
Nieuwsbrief IKC de Poel - mei 2023 (1) (1).pdf

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline