Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang, asielzoekercentra en justitie zijn per 1 juli 2013 wettelijk verplicht om te beschikken over een meldcode waarmee zij in actie kunnen komen tegen huiselijk geweld kindermishandeling. De meldcode in de praktijk moet werken om mishandeling en geweld sneller en beter te kunnen stoppen. En dat telt voor de kinderen, volwassenen en ouderen die slachtoffer zijn.

Vijf stappen

De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de professional door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding.

Wij volgen de meldcode van VEILIG THUIS.

Deze is in te zien: www.veiligthuishollandsmidden.nl

De leerkrachten en de pedagogisch medewerkers zijn geschoold om met het protocol om te gaan.

De aandachtsfunctionarissen bij ons op school zijn de intern begeleiders Rianne Dijkman en Barbara den Hartog

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline