Schoolplan, Schoolgids en Katern Opbrengsten

Hier vindt u ons actuele schoolplan, de actuele schoolgids en het katern opbrengsten over het jaar 2018-2019
Schoolplan 2019-2023
Als school hebben we plannen met het oog op de toekomst.
Jaarlijks stellen we deze plannen bij en werken we ze uit.
In het schoolplan 2019-2023 vindt u die plannen kort omschreven.

Schoolplan Aeresteijn 2020-2021.pdf

Schoolgids 2020-2021
In de schoolgids vindt u veel informatie over onze school.
Onze plannen vanuit het schoolplan zijn hierin meer uitgewerkt terug te vinden.
Wij zullen de naam van de schoolgids gaan wijzigen in HANDBOEK AERESTEIJN.
Dit omdat het een lijvig naslagwerk is geworden.

Klik hier voor een kortere versie schoolgids vanuit Vensters.

Katern Opbrengsten 2018-2019
In het Katern Opbrengsten verantwoorden wij ons over ons onderwijs van het afgelopen jaar.

Klik hier voor het katern opbrengsten.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline