Schoolplan, Schoolgidds, Katern Opbrengsten, Interne Audditrapport

Hier vindt u ons actuele schoolplan, de actuele schoolgids en het katern opbrengsten over het voorgaande jaar

Aeresteijn, de school voor en van álle kinderen in Langeraar en Papenveer.
Een school waar je de basis legt om die dingen te leren die nodig zijn om een mooi en goed leven te leiden.Schoolplan 2019-2023
Als school hebben we plannen met het oog op de toekomst.
Jaarlijks stellen we deze plannen bij en werken we ze uit.
In het schoolplan 2019-2023 vindt u die plannen kort omschreven.
Hier het schooljaarplan voor 2022-2023
SchoolJAARplan Aeresteijn 2022-2023.docx


Schoolgids 2022-2023
In de schoolgids vindt u veel informatie over onze school.
Wij zullen de naam van de schoolgids gaan wijzigen in HANDBOEK AERESTEIJN.
Dit omdat het een lijvig naslagwerk is geworden.
Voor een kortere impressie van de school: Zie Vensters.
Venster schoolgids 2022-2023 40974-04UN-000 04-07-2022.pdf

En voor nog meer info het handboek:
Handboek Aeresteijn 2022-2023.docx

Katern Opbrengsten 2021-2022
In het Katern Opbrengsten verantwoorden wij ons over ons onderwijs van het afgelopen jaar.
Katern Opbrengsten Aeresteijn 2021-2022 (geanonimiseerd).docx

In november hebben wij gebruik gemaakt van het aanbod voor een interne audit vanuit Wijdevenen.
Hierbij het rapport:
Auditrapport - Aeresteijn nov 2022.docx

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline